Marzena Labuda laureatką plebiscytu „Kobieta Sukcesu
Organizatorem plebiscytu jest Konwencja Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego, patronem honorowym  marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk,  a „Twoja Gazeta TRÓJMIASTO” objęła to przedsięwzięcie patronatem prasowym. Wręczenie statuetek odbyło się 13 maja 2012 w   Dworze Artusa  w Gdańsku.

Krynica Morska Kobieta Sulcesu 2012Kobieta Sulcesu 2012Krynica Morska Kobieta Sulcesu 2012Kobieta Sulcesu 2012Krynica Morska Kobieta Sulcesu 2012 występy Kobieta Sulcesu 2012Krynica Morska Kobieta Sulcesu 2012

HISTORIA POWSTANIA STOWARZYSZENIA Miłośników Rozwoju Miasta Krynica Morska

Założyciele 1 zarząd  stowarzyszenia

Założyciele 1 zarząd stowarzyszenia

W dniu 22 marca 1999 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Miłośników Rozwoju Miasta Krynica Morska, którego celem jest poprawa wizerunku i uatrakcyjnienie miejscowości do uzyskania standardów uzdrowiska, reprezentowanie interesów miasta oraz współpraca z jego władzami, ochrona tradycji regionalnej przez organizowanie wystaw, pokazów, dyskusji; współpraca z mieszkańcami; pozyskiwanie środków finansowych do realizacji celów statusowych przez prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i wyszukiwanie pomocy finansowej od sponsorów.

Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w życiu naszego miasta biorąc udział oraz organizując imprezy np. na 15-lecie Krynicy Morskiej, Stowarzyszenie wysławiło Kącik Historyczny, chyba wszyscy pamiętają  herbatkę po rybacku i świeżo wędzone ryby. Początkowo planowaliśmy budowę amfiteatru, jednakże nie udało nam się zdobyć terenu pod jego budowę, w związku z tym Zarząd Stowarzyszenia doszedł do wniosku, że środki pieniężne, które wypracował na ten cel przeznaczy na inne projekty.

W dniu 3.10.2005 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o budowie pomnika pierwszych osadników, naszego miasta który odsłonięto 2010 roku

W dniu 18.03.2011 na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zostały wybrane nowe władze. Po dwóch kadencjach społecznej pracy dotychczasowa przewodnicząca Pani Halina Halama wraz z pozostałymi członkami zarządu zakończyli pełnienie swoich obowiązków.W drodze głosowania zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia, które pragną kontynuować pracę społeczną na rzecz rozwoju miasta i poprawienia warunków życia jego mieszkańców. Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy.Jedną z podjętych inicjatyw było zaproponowanie burmistrzowi miasta i radzie współpracy w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój dróg w naszym mieście. O bieżącej pracy Stowarzyszenia można zapoznać się na stronie www.krynica-morska.com.pl zakładka STOWARZYSZENIE.

Jako przewodnicząca Stowarzyszenia zawsze znajdę dla Państwa czas. W każdy pierwszy czwartek miesiąca zarząd będzie spotykał się w bibliotece miejskiej o godz.17:00, wszystkich chętnych jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
Z wyrazami szacunku

Marzena Labuda   przewodnicząca

Kontakt: stowarzyszenie@krynica-morska.com.pl

 

 

Stowarzyszenie Miłosników Rozwoju Miasta Krynica Morska i Ochotnicz Straż Pożarna oraz przedsiębiorstwo STAN-ECO zorganizowały dla mieszkańców Naszego Miasta Kulig.

Kuligkuligkuligkuligkuligkuligkulig